Рязане с гилотина

CNC guilottine
Нашата нова гилотина има следния капацитет:
Дебелина на листа: 10 mm рязане
Дължина: 3100 мм
Ъгъл на рязане: 1,5 °