Пречистване на води

 

Пречистване на води

Пречистването на водата е технологично управлявано и силно регулирано, и имате нужда от партньор, който предлага технологично оборудване за целия процес на пречистване на водата. Нашата гама от продукти е наистина широка и включва цялото технологично оборудване за общински и промишлени води и пречиствателни станции за отпадъчни води. Цялото оборудване е произведено в съответствие с европейското законодателство и в съответствие с директивата за машините 2006/42 / CE.

Превъртете по-долу, за да намерите всички различни продукти, които можем да произведем за вас.

Механично пречистване на отпадъчни води

 • Ръчни решетки
 • Ръчни кошови решетки
 • Ръчни фини решетки
 • Ръчни груби решетки
 • Механизирани ръчни решетки – наклонени, с вериги
 • Механизирани ръчни решетки – вертикални, с колан
 • Стъпкови решетки
 • Винтови транспортьори – вертикални, с вал
 • Винтови транспортьори – вертикални, без вал
 • Винтови транспортьори – вертикални, с витки без компактор
 • Барабанна решетка – ротострейнер

Механични устройства за пречистване

 • Винтови транспортьори с компактен механизъм за механично пречистване с вал
 • Комбинирано съоражение за комплексно почистване
 • Класификатор

Пясъкозадържатели

 • Радиални пясъкозадържатели
 • Мазниноуловител
 • Класификатори за пясък – правоъгълни
 • Класификатор – скосен ( Коанда ефект)
 • Пясъчен хидроциклон

Конвейери и компактори

 • Лентови транспортьори
 • Без валови винтови транспортьори
 • Винтови транспортьори
 • Двойни винтови транспортьори
 • Винтови транспортьори с компактор
 • Хидравлични компактори

Първичен и вторичен радиаен утаител

 • Радиални въртящи се мостове с периферно задвижване
 • Диаметрални въртящи се мостове с периферни устройства
 • Утайкочистачи

Съоражения за пречистване на питейна вода

 • Решетки
 • Фина стъпкова решетка
 • Груба решетка
 • Винтови транспортьори – вертикални, с вал
 • Винтови транспортьори – вертикални, без вас
 • Барабанни решетки

Филтри за почистване на питейна вода

 • Самопочистващи се гравитачни филтри

Конвейери

 • лентови транспортьори
 • винтови транспортьори – вал по-малко
 • винтови транспортьори
 • магнитни сепаратори