Селско и горско стопанство

В Инстало БГ сме специалисти в производството на висококачествени продукти за селското и горското стопанство. Няколко примера за продукти, които можем да произведем за вас, включват:

  • Машини за рязане на дървесина
  • Рамки за култиватори на стърнища
  • Рамки за самосвали за плодове и зеленчуци
  • Компоненти за машини за сортиране на плодове и зеленчуци
  • Части за фрези и косачки
  • Дробилки за зеленчуци
  • Метални рамки за приспособления за изравняване на почвата
  • Метални компоненти за плугове, гребла и грейдери
  • Селскостопански ремаркета за превоз на товари

Освен производството на части и компоненти за селското стопанство, ние също можем да поемем отговорност за сглобяването на крайния продукт.