Начало на Лийн обучение

Начало на Лийн обучение
януари 21, 2019 Sirma Mutafchiyska
Lean kick-off
lean training

За да започне една просперираща работа 2019 г., екипът на ИНСТАЛО БГ стартира среща за Лийн в производството. Нашите колеги по продажби и производство бяха повече от нетърпеливи да намерят по-добро минимизиране на отпадъците, без да жертват методите за производителност.

Има 5 ключови практики, включени в 5S – сортиране, системно подреждане,сияйна чистота,стандартизиране,самодисциплина

За да постигнем най-добри резултати, ние в ИНСТАЛО БГ ще предприемем следните стъпки:

  1. Сортирайте материалите, като запазите само основните елементи, необходими за изпълнение на задачите.
  2. Уверете се, че всички елементи са организирани и всеки елемент има определено място. Организирайте всички елементи, оставени на работното място, по логичен начин, за да направят задачите по-лесни за изпълнение от работниците.
  3. Про активни усилия за поддържане на чисти и правилни работни помещения, за да се гарантира целенасочена работа.
  4. Създайте набор от стандарти за организацията и процесите.
  5. Поддържане на нови практики и провеждане на одити, за да се поддържа дисциплина.С нетърпение очакваме изпълнението на нов проект за 2019 г. съгласно методите на обедняване.