Нов проект за ПСОВ

Нов проект за ПСОВ
септември 28, 2018 Sirma Mutafchiyska

Инстало БГ бе отличено за проектиране и изпълнение на технологично оборудване за общинска ПСОВ в България. Нашият екип трябва да проектира и изпълни инженеринга на следното оборудване:
1. Мостови класификатори за кръгли басейни с диаметър до 30м
2. Оборудване за отстраняване на пясък и мазнини
3. Конвейери и оборудване за съхранение на вар
Цялото оборудване е проектирано в съответствие с европейските норми и процедурите за сертифициране по ISO.

Можете да проследите изпълнението на проекта на нашия уебсайт или да се свържете с нашия екип за повече информация.
Instalo BG be otlicheno