Нестандартно оборудване за минната индустрия

В минната индустрия се използва разнообразно оборудване за добив, транспортиране и обработка на материали. В зависимост от конкретните нужди на нашите клиенти и условия на добив, инженерите ни често създават нестандартни решения, които да отговарят на специфичните предизвикателства на дадена местност или на определена минна операция. Ето няколко примера за нестандартно оборудване, произведено от Инстало БГ, за да отговори на нуждите на наш клиент в минната индустрия:

  • Резервоар за излужване 10 m³
  • Реактор с бъркалка 3.2 m³
  • Вана за престой 10 m³
  • Винтов транспортьор за съд
  • Реактор за варно мляко с бъркалка