Проектиране и доставка на метални конструкции за ФЕЦ

Нашата компания Инстало БГ наскоро приключи с проектирането и доставката на метална конструкция за най-съвременна фотоволтаична (PV) система на паркинга на най-големия университет в България.

Фотоволтаичната система се състои от висококачествени соларни панели със специално проектирана и произведена метална монтажна конструкция от Инстало БГ.
Този проект в областта на възобновяемата енергия е част от ангажимента на Инстало БГ  да бъдем отговорна компания и да насърчаваме устойчивостта във всичко, което правим.
При дизайна и изработката на металната конструкция, нашите инженери взеха предвид редица фактори, като някои от тях са:

– Избор на материал и дизайн на конструкцията: Дизайнът трябва да осигури стабилност, издръжливост и оптимален ъгъл на наклона за соларните панели.
– Инженеринг и структурен анализ: Проектирането на металната конструкция беше изпълнено от опитни инженери, които изпълниха структурен анализ, за да се гарантира, че конструкцията може да издържи на натоварванията от вятър, сняг и други външни фактори.
– Инсталация на панели и оборудване: Металната конструкция беше проектирана така, че да може да поеме теглото на фотоволтаичните панели, инверторите и другите компоненти.
– Техническо обслужване и поддръжка: Металната конструкция трябва да позволи удобен достъп до панелите за редовно техническо обслужване и поддръжка.
Водеща е гаранцията, че произведената от Инстало БГ металната конструкция е сигурна, ефективна и устойчива при дългосрочната експлоатация.