Технологично оборудване за ПСОВ – Румъния!

Друг успешно завършен проект – доставка на технологично оборудване за ПСОВ  за предварителна обработка и рециклиране на пластмасови и найлонови отпадъци в Румъния!